Home

 

Drumfanfare Altesa de Zilk naar de Generale repetitie van Prinsjesdag

Een hoogtepunt in de geschiedenis van Drumfanfare  Altesa uit de Zilk. Op zondag 18 september speelden zij op de Generale repetieite van Prinsjesdag in Den Haag.

Ieder jaar wordt op de zondag voor Prinsjesdag in Den Haag de generale repetitie voor  de derde dinsdag in September gehouden. Daarbij worden alle bewegingen met de koetsen en escortes van paarden met ruiters tot in de puntjes geoefend. Belangrijk daarbij is dat er ook muziekkorpsen spelen om de paarden te laten wennen aan de muziek. Hiervoor nodigt men burgerkorpsen uit. Op Prinsjesdag zelf, spelen de militaire korpsen. Drumfanfare Altesa oefende mee bij Paleis Noordeinde.

Vroeg uit de veren

Zondagochtend om zeven uur vertrok de band richting Den Haag om zich te melden bij de koninklijke stallen. Daar werden zij ontvangen door de opperstalmeester die de laatste instructies gaf. Vervolgens werd er, samen met Drumfanfare VIOS uit Zoeterwoude ingespeeld, waarna men als één samengevoegde band richting Paleis Noordeinde vertrok. Daar begaf Altesa zich binnen de hekken van het Paleis en vertrok VIOS richting het Binnenhof om daar de Generale uit te voeren.

Paleis Noordeinde

Bij Paleis Noordeinde werden het vertrek en de aankomst van de koetsen van de koninklijke familie geoefend. Met als hoogtepunt de bewegingen, die met de door acht paarden getrokken koets, voor de Koning en Koningin worden uitgevoerd. Na afloop van de oefeningen met de koetsen gaf Altesa een concert voor het toegestroomde publiek.

Na afloop van het concert kwam Vios terug van het Binnenhof en gingen beide korpsen in een gezamenlijke optocht terug naar de koninklijke stallen. Ook daar werd voor het publiek door beide korpsen nog een muzikale show gegeven, waarna de band vermoeid maar voldaan huiswaarts keerde. Een uniek kijkje achter de schermen van Prinsjesdag!

 
 Volg ons op facebook!  
Drukbezocht Koffieconcert Drumfanfare Altesa

Alle loten verkocht en een volle zaal


Zondagmiddag concert

Het was een stralende herfstmiddag afgelopen zondag, maar wel koud. 
De verbazing over de enorme opkomst voor het koffieconcert van 
Drumfanfare Altesa was dan ook groot. Altesa was er blij mee en
liet dat duidelijk blijken door het enthousiasme tijdens het concert. 
Het klonk weer als een klok, onder de bezielende leiding van 
Dirk Jan de Boer. De band werd versterkt door verschillende 

nieuwe leden en leerlingen, die hard geoefend hadden om tijdens 
dit concert mee te kunnen doen. 


Vele mooie prijzen

Natuurlijk lokte de trekking van de Grote Altesa Loterij de mensen
ook naar de Duinpan. De prijzen waren dan ook niet gering; een
dames- of herenfiets van Giantstore Van Bakel, koffie- en 

drankpakketten van Spar Jos de Winter, twee zweefvluchten 
voor 2 personen  van  de Kennemer Zweefvlieg Club, twee 
minicruises naar Newcastle van DFDS en natuurlijk de bloemen, 
planten, bollenpakketten en amaryllis bollen van de eigen kwekers 
uit het dorp en tenslotte de taarten van Bakkerij Pompe.


Opbrengst van de loten komt goed terecht

Alle loten waren verkocht, waarvoor het aanwezige publiek van 
harte werd bedankt door de voorzitter. De opbrengst van de loterij 
komt volledig ten goede aan het aankleden van de nieuwe en 

veelal jeugdige leden, die niet alleen een nieuw uniform moeten 
hebben maar ook een goed instrument om uiteindelijk tot de band
te kunnen toetreden. Een nieuwe muzikant op straat mee laten lopen 
kost al gauw tussen de € 1500,- en € 2200,-, hetgeen bekostigd 
wordt uit de opbrengst van de diverse optredens gedurende het
jaar maar ook door deze  grote Altesa Loterij en het 21-spel tijdens 
het voorjaarsconcert. Het komende Altesa voorjaarconcert staat
overigens al gepland en is op 16 april 2016. 


Trekking van de loterij

Jammer genoeg vielen de eerste en grootste prijzen niet op een 
lot van iemand die afgelopen zondag aanwezig was in de zaal.
Het zou toch leuk geweest zijn als er zo maar een prijswinnaar op 
een nieuwe fiets naar huis kon. Maar alle gewonnen prijzen
worden persoonlijk door een van de leden bij de prijswinnaars 
thuis bezorgd. De trekkingsuitslag is te vinden op de
facebookpagina van Drumfanfare Altesa.
 
 

Werkweekend

In het weekend van 4 t/m 6 september heeft het jaarlijkse werkweekend plaats gevonden. Dit jaar weer in de vertrouwde Stealduin hoeve in            ‘s Gravenzande. Na een wat trage start door files en regen was het vrijdagavond al een gezellige avond. Zaterdagochtend kwam de jeugd de band al vroeg versterken met maar liefst 8 jongens en meisjes! Met z’n allen hebben we het nummer Dynamic Red ingestudeerd waar de leerlingen al goed met mee konden komen. Daarnaast hebben de leerlingen, de beginselen geleerd van het exerceren; er zitten een paar natuur talenten tussen!! De grote band heeft in het weekend nog twee andere nummers ingestudeerd en het exerceren bij geschaafd, want na de zomervakantie was het een en ander wel een beetje weg gezakt. De zaterdagavond stond in het teken van het spel de jongens tegen de meisjes en het kampvuur. Voordat het spel begon werden de teamcaptains, Andrea en Niels getrouwd en waren we Allen TESAmen getuigen.

 

Ondanks het wat mindere weer hebben we veel geleerd, muziek gespeeld, geëxerceerd en gelachen; het was een geslaagd werkweekend. 

Bokaal

Ieder jaar worden op het werkweekend de bokalen uitgereikt. Dit jaar ging het iets anders. Op het voorjaarsconcert is de bokaal voor de senior leden omgedoopt tot de Frans Luijten Bokaal. Frans heeft vele jaren op verschillende manieren heel veel voor Altesa betekend en daarom is besloten na het overlijden van Frans de bokaal om te dopen. De eerste Frans Luijten bokaal is overhandigd aan zijn vrouw Nel op het voorjaarsconcert.

 

De jeugdbokaal werd wel op het werkweekend uitgereikt en deze is dit jaar voor Jules Beelen. Jules speelt sinds het bloemencorso op straat. Hier zijn wij heel blij mee en trots op. 

Blokfluit

Altesa geeft ook blokfluitles. Iedereen vanaf 7 jaar is welkom. De lessen vinden plaats op donderdagavond. Het kan individueel of in kleine groepjes, afhankelijk van het aantal leerlingen in dezelfde niveaugroep. Tijdens de open repetitie wordt hier ook aandacht aan besteed. 

Inlognaam:
Wachtwoord: